SAMEN TERUG NAAR NORMAAL

MINDER ZORGEN EN ANGST
MEER ANTWOORDEN EN PERSPECTIEF

Uit angst voor het virus, naastenliefde, plichtsbesef en om boetes te ontlopen
houden veel mensen zich zoveel mogelijk aan de maatregelen. Toch zijn er steeds meer vragen; Is het allemaal wel echt nodig? Is het middel niet erger dan de kwaal?

Steeds meer vragen

Instinctief voelen velen aan dat 1,5 meter afstand houden, verplichte quarantaine en een mondkapje dragen, indruisen tegen de menselijke aard. Veel mensen stellen
daarom vragen zoals:

  • Waarom (extra) maatregelen als er bijna geen ziekenhuisopnames en IC- patiënten zijn?
  • Waarom een mondkapje dragen als dit niet beschermt?
  • Waarom een verplicht vaccin als je gezond bent en geen risico loopt? Wat zijn de belangen van o.a. de farmaceutische industrie?
  • Waarom is de berichtgeving in de media zo eenzijdig?
  • Waarom is er censuur van artsen, professoren en opinieleiders die kritisch zijn op het beleid?

Al maanden is er geen sprake meer van een noodsituatie, er is geen bewijs dat de
maatregelen effect hebben en is er geen reële dreiging van een 2e golf. Toch worden grondrechten en zwaarbevochten vrijheden nog steeds ingeperkt. Waarom is er een wet nodig om 1,5m afstand, lockdowns, mondkapjes, quarantaine en vaccinatie op
straffe van hoge boetes en gevangenisstraffen te verplichten? En waarmee de Minister zonder instemming van het parlement nieuwe maatregelen kan opleggen?

Geen antwoorden, eenzijdige media en zelfs censuur

Antwoorden op deze en andere logische vragen blijven helaas uit. Op tv en in de krant hameren steeds dezelfde personen op het gevaar en de noodzaak van (extra) maatregelen. Dit is vreemd, want er zijn talloze artsen en professoren op het gebied van o.a. immunologie, virologie, geestelijke gezondheid, cardiologie, economie en recht die belangrijke informatie hebben om uit de crisis te komen! Ook wijzen zij op de schadelijke effecten van de maatregelen op de gezondheid, de economie en onze democratie. Zij krijgen echter geen stem op tv en in de krant. Op internet worden ze zelfs gecensureerd!

Belangrijke inzichten om uit de crisis te komen

In deze brochure delen we 10 essentiële feiten en inzichten van deze experts en de bronnen voor de wetenschappelijke onderbouwing. We zijn ervan overtuigd dat u deze informatie op waarde schat en u hierdoor een beter beeld krijgt over hoe we samen uit deze crisis komen.

10 ESSENTIËLE FEITEN EN INZICHTEN OM
UIT DE CRISIS TE KOMEN

Covid-19 is GEEN killervirus. De dodelijkheid is gelijk aan Influenza.
Het is ongevaarlijk voor 98% van de bevolking
Bronnen: Hugo de Jonge d.d. 25-6-2020 en Jaap van Dissel – technische briefing Tweede Kamer 25 juni 2020

De verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes gaat vooral via zwevende
aerosolen: 1,5 meter afstand houden is daarom zinloos
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission

Binnen is nauwelijks besmettingsrisico met goede ventilatie. Buiten is het
risico nihil
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission’

1,5 meter afstand houden is slecht voor de fysieke en geestelijke
gezondheid
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vaccin, een utopie.’

Geneesmiddel HCQ op basis van het Zelenko-protocol is zeer
waarschijnlijk levensreddend, veilig en heeft ook preventieve werking
Bron: First press conference of American Frontline Doctors En, www.zelfzorgcovid19.nl

Mondkapjes hebben geen beschermende werking, maar kunnen wel
schadelijk zijn voor longen, hart, hersenen en tumorgroei versnellen
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz ‘Kappen met kapjes’

De ontwikkeling van een werkend vaccin voor een luchtweginfectie is
twijfelachtig. Door mutatie van het virus zal een eventueel werkend
vaccin snel onbruikbaar zijn. Ontwikkeling duurt jaren
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vaccin, een utopie.’

Maatregelen zorgen voor toename stress, psychische klachten, huiselijk
geweld en zelfdoding. Kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten zijn
extra kwetsbaar
Bron: ‘brandbrief geestelijke gezondheidsszorg’ en ‘Kinderen en de desastreuze gevolgen van dit Coronabeleid’

De krimp van de economie is ‘ongekend’ en ‘catastrofaal’. De
neveneffecten van de maatregelen zijn verwoestend
Bronnen: Volkskrant, CBS en professor Michaela Schippers ‘For the greater good? The devastating ripple effects of the
Covid-19 Crisis’

De PCR-test is ongeschikt om besmettingen vast te stellen. De stijging van
het aantal positieve testen is vooral het gevolg van veel testen. Politiek en
media gebruiken ten onrechte de term ‘besmettingen’
Bron: Biochemicus, drs Mario Ortiz Buijsse, Cafe Weltschmertz, Diederik Gommers herkent kritiek op gebruik PCR testen

De overheid en media geven u deze belangrijke informatie niet. Zo wordt er ongegronde angst gecreëerd en in stand gehouden. Steeds meer mensen beseffen dit. Meer dan 500.000 Nederlanders hebben via de grootste petitie ooit in Nederland al ‘NEE’ gezegd tegen de spoedwet en de maatregelen. Ook dit feit wordt genegeerd door het kabinet en de media.

WIE ZEGGEN DIT? ONDER ANDERE…

Als deze informatie (deels) nieuw voor u is, is het begrijpelijk dat u zich afvraagt: ‘Waarom zou ik dit geloven?’. Onze reactie hierop is: onderzoek de 10 essentiële feiten en inzichten. Lees, kijk en luister wat o.a. deze experts te zeggen hebben.
DEZE EXPERTS

Prof. Pierre Capel

Emeritus professor immunologie

Prof. Michaéla Schippers

Behaviour & Performance Management

Drs. Mario Ortiz Buijsse

Biochemicus

Drs. RenateTillema-Schoon

Medisch specialistisch psychiater

Drs. Rob Elens

Huisarts
Oprichter Zelfzorg Covid-19

In het belang van de toekomst van u, uw familie, vrienden, kennissen en iedereen in Nederland doen we een dringend beroep op u: verdiep u in deze informatie, ga in gesprek, verbind, sta op en spreek u uit.

Deze 10 feiten en inzichten bieden hét perspectief om samen, snel uit deze crisis te komen.

Laten we terug gaan naar normaal. Een beter normaal.